top of page

歡迎您成為我們的一份子

 

 

   Dance168舞蹈教學歡迎對舞蹈教學有熱誠的朋友加入我們!

   

   我們有完整的教師培訓及工作機會!

 

   只要您有心,我們會竭盡所能幫助您完成夢想!

 

   歡迎對舞蹈工作有興趣的您加入我們,將您的履歷寄到dance@dance168.com,我們將會主動與您聯絡!

 

 

 

 

bottom of page